Modafinil Złoty Środek 21 Wieku?

asked 2019-01-09 04:41:41 -0600

AzucenaDeb gravatar image

Modafinil to lek trudnodostępny na polskim rynku. his explanation Uważajcie z jakich źródeł kupujecie, bo do tanich modafinil nie należny, nawet dla mnie pracującego w strefie funta to wydatek rzędu £200 miesięcznie. Skutkiem zażywania modafinilu jest więc nie tylko zniesienie nadmiernej senności w ciągu dnia, ale też poprawa zdolności poznawczych. Do tego dochodzą przeciwwskazania do stosowania modafinilu. Zapomnialem dodac, ze bralem 1 tabletke (150mg) armodafinilu kolo 16:00 i nastepna jak jechalem do pracy, czyli ok. 21:30.Badanie 2 porównywało efekty doustnego podania hydroksymaślanu sodu, modafinilu , i hydroksymaślanu sodu z modafinilem z efektami wywołanymi przez placebo w leczeniu senności w ciągu dnia w narkolepsji. Francuska Legia Cudzoziemska potwierdziła nawet, że Modafinil wykorzystywany jest w jej szeregach podczas tajnych operacji, które wymagają od uczestników żmudnego przygotowania i długiego oczekiwania na rozkaz.
edit retag flag offensive close delete